Certifikace

Hlavním cílem společnosti EMONTAS, s.r.o. je spokojenost zákazníků, zaměstnanců a přispívání k rozvoji regionů Zábřeh a Olomouc vytvářením vysoce kvalifikovaných a stabilních pracovních míst.

V roce 2003 jsme zavedli systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009. Od roku 2007 byl zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001:2008. V roce 2011 jsme provedli další významný krok k růstu a rozvoji společnosti zavedením environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005.

Získané certifikace prokazují vysokou kvalitu našich služeb, a zároveň nás zavazují k neustálému zlepšování systému managementu. Naším cílem je poskytovat služby té nejvyšší kvality, tak abychom uspokojili rostoucí požadavky našich zákazníků.

Firma EMONTAS, s.r.o. má od 7.7.2003 certifikát ČSN EN ISO 9001:2009.

Firma EMONTAS, s.r.o. má od 19.11.2007 certifikát ČSN OHSAS 18001:2008.

Firma EMONTAS, s.r.o. má od 19.7.2011 certifikát ČSN EN ISO 14001:2005.