Naše služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti elektromontážních prací, a to zejména tyto činnosti:

1. Montáže, opravy, údržba a revize venkovních a kabelových vedení do napěťové úrovně 35 kV

 • stavby, opravy a rekonstrukce energetických vedení a zařízení do napěťové úrovně 35 kV
 • práce pod napětím na zařízeních nízkého napětí
 • zajištění přeložek energetických zařízení
 • provádění elektroinstalací
 • revize elektrických zařízení

2. Realizace přípojek nízkého napětí jakožto smluvní partner ČEZ Distribuce, a.s.

 • přípojky NN na klíč od PD až po realizaci

3. Dodávky a montáže kompaktních betonových kioskových trafostanic

 • dodávky polozapuštěných a pochozích betonových kioskových trafostanic v provedení a vybavení dle přání zákazníka

4. Montáže, opravy, údržba a revize průmyslových trafostanic a rozvoden o napěťových hladinách 0,4 – 110 kV

 • revize, údržba a seřízení vypínačů VN a VVN 6 – 110 kV
 • revize, údržba a seřízení všech typů odpojovačů a odpínačů do napětí 110 kV s pohony vzduchovými, elektromotorickými i ručními
 • revize a nastavení všech typů elektromechanických ochran
 • revize transformátorů VN/VN, VN/NN
 • měření transformátorových olejů na elektrickou pevnost
 • odstraňování revizních závad
 • kompenzace jalové energie, regulace ¼ hod. maxima

5. Řízené protlaky

6. Montáže, údržba a provoz veřejného osvětlení včetně dodávek široké škály elektromateriálu pro VO

 • provozování, údržba a revize veřejného osvětlení
 • regulace veřejného osvětlení ke snížení spotřeby
 • nasvětlování objektů

7. Ostatní elektro činnosti

 • montáže a servis zabezpečovacích systémů
 • montáže a servis rozvodů sdělovací, měřící a regulační techniky
 • montáže a servis přístupových a docházkových systémů

8. Projekční a inženýrskou činnost

 • zpracování projektové dokumentace elektro na přípojky NN, VN, trafostanice, vedení nízkého a vysokého napětí, veřejné osvětlení
 • zpracování smluv na věcná břemena, vklady břemen do katastru nemovitostí
 • kompletní inženýrská činnost při realizaci energetických staveb

9. Provozování konsignačních skladů elektromateriálu

10. Práce s vysokozdvižnými plošinami o výškách 16 až 19 m

11. Jeřábnické práce

12. Výkopové práce, autodoprava, kontejnerová doprava

 

Dále pro Vás můžeme zajistit v autorizované zkušebně:

 • pravidelné zkoušky ochranných a pracovních pomůcek
 • měření dielektrických rukavic
 • zkoušeček napětí VN a VVN
 • fázovacích souprav
 • manipulačních tyčí
 • pojistkových kleští
 • záchranných háků