zpět na: Úvodní strana

Elektromontážní práce, opravy, údržby a revize

Firma EMONTAS, s.r.o. je oprávněna k práci na zařízení ČEZ Distribuce,a.s. a k napojování elektrických přípojek na síť. Jsme Smluvním partnerem této společnosti, a zajišťujeme pro ni i její zákazníky stavby, přeložky, opravy a údržbu energetických zařízení. V oblasti elektro dále zajišťujeme projekční činnost, komplexní inženýrskou činnost přes vyřízení stavebního povolení až po kolaudaci stavby.

Kvalitní materiální i technické zázemí nám umožňuje nabídnout široké spektrum činností v oblasti elektro a stavebně-montážních prací.

Nabízíme komplexní služby v oblasti elektromontážních prací, a to zejména tyto činnosti:

  • Montáže, opravy, údržba a revize venkovních a kabelových vedení do napěťové úrovně 35 kV
  • Realizace přípojek nízkého napětí jakožto smluvní partner ČEZ Distribuce, a.s.
  • Dodávky a montáže kompaktních betonových kioskových trafostanic
  • Montáže, opravy, údržba a revize průmyslových trafostanic a rozvoden o napěťových hladinách 0,4 – 110 kV
  • Montáže, údržba a provoz veřejného osvětlení včetně dodávek široké škály elektroma-teriálu pro VO
  • Projekční a inženýrskou činnost
  • Poradenská činnost v oblasti energetiky
  • Montáže a servis zabezpečovacích, přístupových a docházkových systémů
  • Montáže a servis rozvodů sdělovací, měřící a regulační techniky
  • Provozování konsignačních skladů elektromateriálu společnosti KAMAT, s.r.o., na adrese: Havlíčkova 618/45, Zábřeh
Naše společnost poskytuje svým zaměstnancům dobré technické i materiální zázemí. Od svých zaměstnanců vyžaduje profesionální přístup.

Naše obchodní jméno i firemní logo je zárukou kvality a spokojenosti zákazníka.