zpět na: Úvodní strana

Řízené protlaky

Řízený horizontální vrt (protlak)

Jedná se o bezvýkopovou technologii založenou na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a betonitu. Tato technologie je vhodná pro pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je potřeba uložit potrubí efektivně, rychle a bez zásahu do vozovky, železniční tratě, vodního toku, továrních hal či soukromých pozemků. Velkou výhodou řízeného protlaku je možnost vyhýbat se při realizaci inženýrským sítím jako např.: plyn, voda, elektřina, optika, kanalizace aj..

Pro realizaci řízeného protlaku je nutné zřídit jeden startovací a jeden cílový výkop. Velikost těchto výkopů a hloubka je závislá na hloubce uložení vedení, délce vrtání a na průměru pokládaných trubek. Při realizaci vrtů nedochází k žádnému sedání povrchu. Pomocí řízených vrtů je možné vkládat do podloží trubky plastové, ocelové, které jsou vzájemně spojeny na tah.

Pro řízené horizontální vrty používáme zařízení Vermeer D16x20 Series II

Parametry:

 • Délka – 5,1m
 • Šířka – 1,22m
 • Výška – 1,9m
 • Hmotnost – 4,7t
 • Motor – Kubota 3600, 2400ot, 65hp

Základní technická data:

 • vrty od průměru 90mm do 350mm
 • maximální délka vrtu až 200m
 • řízení vrtné hlavy až do hloubky 10m
 • směrová a výšková přesnost +- 25mm v hloubce 3m
 • maximální tlak směsi až 380 barů
 • schopnost měnit směr dle potřeby

Před začátkem prací je nutné zjistit strukturu podloží, uložení inženýrských sítí v trase vrtu a možné překážky, které se v trase mohou vyskytnout. Použití metody horizontálních vrtů s výplachem je velice šetrné k životnímu prostředí.

Vhodné podloží: jíl, spraš, písky, hlíny aj.

Nevhodné podloží: hrubý štěrk, stavební huť, skála aj.

Postup při horizontálním vrtu:

 • Pilotní vrt – začíná ve startovacím a konči v cílovém výkopu. Startovací výkop se projede rotující řízenou vrtnou hlavou a dále pokračuje v předem stanovené trase. Na konci vrtné hlavice se nacházejí trysky, ze kterých vychází pod tlakem kapalina, která narušuje danou půdu. Vrtná hlavice obsahuje vysílač, který přenáší data jako úhel naklonění, natočení vrtné hlavice aj. Data se přenáší na displej vrtné soupravy, díky tomu může obsluha korigovat směr, hloubku a odchylky vrtné hlavice od plánované trasy.
 • Rozšíření pilotního vrtu – v cílovém výkopu se z vrtného ústrojí demontuje vrtná hlavice  místo které se umístí rozšiřovací hlavice. Rozšiřovací hlavice má tvar kužele, je osazena zuby a tryskami pro odstranění půdy pomocí vody. Hlavice při zpětném chodu rotuje a zvětšuje průřez pilotního vrtu. Směs vody a půdy se vyplavuje do startovacího i cílového výkopu.
 • Vtažení potrubí – zatažení potrubí se provádí stejně jako rozšiřování vrtu od cílového výkopu po startovací jámu. Potrubí se připevní k tažné hlavici pomocí otáčejícího se oka.