Kioskové trafostanice

Výstavba a montáž kioskových trafostanic patří mezi hlavní činnosti společnosti EMONTAS, s.r.o. Skelety trafostanic jsou vyráběny za použití nejnovějších technologií a přizpůsobují se novým požadavkům zákazníků. Trafostanice splňují všechny požadavky norem platných v EU a mají certifikát č. 204/C5/2007/060-026328, stavební technické osvědčení č. 060-026326 a zprávu o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. 060-028938.

Skelety trafostanic jsou vyráběny z železobetonu min. B 25, což zajišťuje velmi vysokou kvalitu a trvanlivost celého výrobku. Konstrukce trafostanice je navržena tak, aby se pod ní nemuseli zhotovovat základy. U základových dílů umístěných v zemi je zaručena jejich vodotěsnost a olejotěsnost v obou směrech. U všech skeletů je možno měnit rozměr, variantu a rozmístění vnitřního zařízení dle požadavků zákazníka. Tyto trafostanice jsou projektovány tak, aby při vzniku havárie byl prostor pod transformátorem schopen zachytit 100 % obsahu oleje obsaženého v transformátoru, což je velmi důležité z ekologického hlediska. Pro výrobu se používají výhradně materiály příznivé k životnímu prostředí. V případě vzniku zkratových jevů, zajišťuje konstrukce trafostanice bezpečnost osobám které se nacházejí v její blízkosti.

Trafostanice dodáváme ve standardním provedení s transformátory do 1000 kVA ve dvou základních řadách:

  • ARMES – pochozí trafostanice s vnitřní obsluhou pro osazení 1 nebo 2 transformátorů
  • ARMES Z – polozapuštěné trafostanice s venkovní obsluhou pro osazení 1 nebo 2 transformátorů

Nabízíme spoustu typů a variací těchto trafostanic. Samozřejmostí je dodávka a kompletní montáž trafostanice dle přání a požadavků zákazníka. Základní typy námi dodávaných trafostanic jsou uvedeny v katalogu trafostanic.

Mezi hlavní výhody těchto trafostanic patří:

  • snadná a rychlá montáž
  • malá zastavěná plocha
  • spolehlivý provoz
  • minimální údržba
  • vysoká životnost

Ukázka námi dodaných trafostanic, více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Kam pokračovat?