O nás

Společnost EMONTAS s.r.o. se podílí, ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce a.s. na rozvoji a rekonstrukci distribuční soustavy elektrické energie v oblasti Morava. Jedná se především o výstavbu nadzemních i podzemních vedení silnoproudých rozvodů nízkého a vysokého napětí, výstavbu a rekonstrukci transformačních stanic, realizace přípojek nízkého napětí pro občanskou výstavbu. Pro města a obce provádíme výstavbu a rekonstrukce veřejného osvětlení, pro průmysl potom údržbu a servis rozvodných zařízení. Realizace staveb jsme schopni zajistit na základě námi vypracovaných a projednaných projektových dokumentací.

Naše společnost je schopna na základě získaných oprávnění projektovat i realizovat stavby, na elektrických vedeních napěťové hladiny vysokého napětí, trafostanice distribuční i sestavené dle potřeby a charakteru elektrického odběru jednotlivých zákazníků s ohledem na požadavky distributora elektrické energie (ČEZ Distribuce a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o.). Dále jsme schopni zajistit připojení odběratelů na distribuční soustavu hladiny nízkého napětí pomocí přímého i nepřímého zapojení elektrického měření. Kromě projekční i realizační fáze stavby zajišťujeme i konečné úkony spojené se stavbou jako je zpracování revizní zprávy, geodetického zaměření stavby nebo kolaudace.

Ve stručnosti Vám dokážeme zajistit více energie, jak pro Vaše podnikání, tak i pro Váš domov.